پیشنهاد سردبیر خبر
پیشنهاد سردبیر خبر

مقابله با کرونا با ماسک مجازی

تیمی از استادان، دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی و امیرکبیر با همکاری شماری متخصصان برجسته علوم پزشکی و ویروس شناسی کشور به صورت داوطلبانه و بدون انگیزه های تجاری  دست به ساخت اپلیکیشنی به نام ماسک زده‌اند تا با استفاده از آن بتوان چرخه انتقال کرونا را قطع کرد و از گسترش آن جلوگیری کرد. اپلیکیشنی که به تازگی برخی از کشورهای پیشرفته جهان نیز به دنبال ساخت آن رفته‌اند. به more »

دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده

مجتمع آموزشی راه رشد

مجتمع آموزشی راه رشد، گرچه یکی از موفق‌ترین مدارس در سطح شهر را داراست، اما در حوزه مسئولیت‌اجتماعی و انجام امور عام المنفعه نیز عملکرد قابل توجهی داشته به طوری‌که در بسیاری از وقایع از جمله شیوع کرونا به یاری گروه‌های نیازمند حمایت و پشتیبانی رفته است. به گزارش تهرانیار، مجتمع تعاونی فرهنگی-آموزشی راه رشد در سال ۱۳۶۴ با تاسیس مرکز پیش دبستانی کار خود را آغاز کرد، سپس در سال ۱۳۷۵ در مقطع ابتدایی more »

خبر
خبر

ارسال کمک‌های بهداشتی و پزشکی مدیران خودرو به وزارت بهداشت

شرکت مدیران خودرو، کمک های بهداشتی و پزشکی خود را به وزارت بهداشت ارسال کرد. به گزارش تهرانیار، مدیران خودرو در این روزها با توجه به گسترش ویروس کرونا، فعالیت اجتماعی گسترده ای را در مقابله با این ویروس و حمایت از جامعه ایران انجام داده است که شامل نمایندگی ها، پرسنل و کمک به چند بیمارستان می شود. در حال حاضر شرکت مدیران خودرو کمک های مفیدی را به وزارت بهداشت ارسال کرده که more »

<