تهران

آدرس ما

info@tehranyaar.ir

پست الکترونیک

۰۲۱-۹۶۰۱۶۵۴۹

تلفن تماس

" پویش معرفی و تقدیر از فعالان مسئولیت اجتماعی در شهر تهران با شعار تهران یار دارد"